Regist.ai (ระบบบริหารการลงทะเบียนอัจฉริยะ)

 

 

 

 

 

     ในปัจจุบัน หลายองค์กรมีการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ จัดฝึกอบรมพนักงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการหรือการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ซึ่งมีกิจกรรมมากมายในการเตรียมการทั้งในเรื่องวิทยากร เนื้อหา หลักสูตร สถานที่จัด ห้อง อาหารว่าง การประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ อีกมากมาย

     ระบบบริหารการลงทะเบียนอัจฉริยะ Regist.ai ป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนา ฝึกอบรมหรือการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังสามารถเปิดรับลงทะเบียนให้กับผู้ที่สนใจทั้ง Online / Offline ได้  สามารถติดตั้งและใช้งานฐานข้อมูลร่วมกับเว็บไซต์องค์กรได้ เช่น Joomla, Wordpress

     ระบบมีความยึดหยุ่นในการใช้งานสูงเนื่องจากผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการหรือหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ ๆ  การเพิ่มลดข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัด ค่าใช้จ่าย ค่าสมัครสมาชิกและลงทะเบียน ห้องที่จัดสามารถกำหนดจำนวนคนที่รองรับได้ สามารถกำหนดประเภทอาหารให้ผู้ลงทะเบียนเลือก เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนและลงทะเบียนแบบกลุ่ม และการพิมพ์รายงานต่าง ๆ  เช่น รายชื่อสมาชิก รายชื่อผู้ลงทะเบียน ใบเซ็นชื่อ ป้ายชื่อ หนังสือรับรองและใบเสร็จรับเงิน

     สำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไป จะสามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสามารถสมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในหลักสูตรที่สนใจ(ภายในระยะเวลาที่ผู้จัดทำกำหนดไว้) การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงินเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร การแจ้งหลักฐานการโอนเงิน การพิมพ์ใบยืนยันการลงทะเบียน และการตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

คุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ
 • รองรับการกำหนดข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ตารางประเภทสมาชิก, ตารางคำนำหน้าชื่อ,  ตารางหลักสูตร, ตารางอัตราค่าธรรมเนียมลงทะเบียน และค่าสมัครสมาชิก, ตารางสถานที่,  ตารางห้อง, ตารางเก็บโซนและสีที่นั่ง, ประเภทอาหาร, ตารางอำเภอ, ตารางจังหวัด
 • การบันทึกข้อมูลสมาชิก
 • การบันทึกข้อมูลวิทยากร และประวัติวิทยากร
 • การบันทึกข้อมูลโครงการ Banner)
 • การลงทะเบียนแบบกลุ่มExcel Loader)
 • การอนุมัติหรือยืนยันการสมัครสมาชิกใหม่
 • การอนุมัติหรือยืนยันการลงทะเบียน
 • การพิมพ์รายงานต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ใบตอบรับ  ใบเซ็นชื่อ ป้ายชื่อ ใบเสร็จรับเงิน ใบประกาศนียบัตร เป็นต้น
คุณสมบัติการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป
 • การสอบถามข้อมูลโครงการ เช่น สถานที่จัด วันและเวลาที่จัด ตารางกำหนดการ ดูแผนที่ผ่าน Google MAP เป็นต้น
 • การสมัครสมาชิก
 • การลงทะเบียน
 • การตรวจสอบผลการลงทะเบียน
 • การแจ้งชำระเงินและพิมพ์ใบตอบรับที่มี(QR Code)
 • ทำแบบประเมินออนไลน์ (เชื่อมต่อกับ Google Form)
 • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
 • บริษัทฝึกอบรม บริษัทออกมาตรฐานรับรองการทำงานต่าง ๆ
 • หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย สมาคม โรงพยาบาล และบริษัทเอกชน ที่มีการจัดงานฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ หรือ จัดกิจกรรม เช่น การจัดงานวิ่งมาราธอน เป็นต้น
 • ไอรีจิส "ตอบโจทย์ทุกการลงทะเบียน" โปรโมรชั่น (Promotion!!!)
 • ค่าจดทะเบียนหรือต่ออายุโดเมน (Domain)
  • * ฟรีถึง สิ้นเดือนกันยายน 2561
  • * ติดตั้งและใช้งานได้ภายใน 1 สัปดาห์
  • * เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

i-Queue by Regist.ai
ระบบบริหารคิว เหมาะสำหรับ การตรวจตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนให้พนักงาน โรงพยาบาล ร้านอาหาร และอื่นๆ

 คุณสมบัติโปรแกรม

- สามารถลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าออนไลน์ผ่านสมาท์โฟน

- ผู้รับบริการแสดงคิวให้เจ้าหน้าที่สแกน และสั่งพิมพ์บัตรคิวและแบบฟอร์มเข้าร่วมงาน

- มีระบบบริหารคิวหน้างาน สร้างจุดบริการได้หลายจุดต่อหนึ่งสถานที่ (ระบบเรียกคิวเข้ารับบริการ) 

- สามารถพิมพ์รายงานจำนวนผู้รับบริการตามจุด Check-Point ได้

 

การเรียกคิวแบบหลายช่องบริการต่อเนื่อง
เช่น การจัดคิวฉีดวัคซีน เมื่อผู้รับบริการ Check-in จะได้เลขคิว โดยเจ้าหน้าที่สามารถเรียกคิวเดียวกันตามจุดบริการต่างๆได้

 

การเรียกคิวแบบหนึ่งช่องบริการ เช่น การจัดคิวแบบร้านอาหาร เมื่อผู้รับบริการกดบัตรคิว เจ้าหน้าที่สามารถเรียกคิวเข้ารับบริการได้

 

- กดบัตรคิวที่หน้าร้านบนTablet / Smart Phone หรือพิมพ์บัตรคิว (มีให้ใส่ชื่อลูกค้า และจำนวนที่นั่ง)

 - เจ้าหน้าที่จะเรียกคิวโดยใช้Tablet / Smart Phone ผ่านหน้าจอแสดงผล

 - ระบบแจ้งเตือนโต๊ะที่กำลังจะครบกำหนดเวลาได้ 

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สนใจติดต่อ (Contact)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741