ติดต่อเรา

   ลูกค้าบริษัท ไอเจนโก้ จำกัด สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน คำแนะนำในการการทำงานของระบบงานผ่านระบบ BUG TRACKING SYSTEM ตลอดจนคำเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาและบริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อลูกค้าของเรา โดยท่านสามารถแจ้งปัญหาตามช่องทางบริการที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำลูกค้าของเราตลอดเวลา

IT SUPPORT

     แจ้งปัญหาการใช้งานผ่านด้วย e-Mail : support@igenco.co.th, e-office@igenco.co.th, erp@igenco.co.th ,
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนออนไลน์ (ไอรีจิส) : i-regist@igenco.th / thaweewat@igenco.co.th
     แจ้งปัญหาการใช้งานเกี่ยวกับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ไอฮิวริช i-Huris) :i-huris@igenco.co.th

MARKETING SUPPORT

     ฝ่ายขายและการตลาด E-Mail : sale@igenco.co.th  โทรศัพท์   02 532 5151,  02 532 5160-2

สถานที่ตั้ง

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741