iPOS ตอบโจทย์การบริหารจัดการคุณได้อย่างไร?

 


     iPOS 
ทำงานเป็นแบบ Web Application ใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ เช่น Chrome, Firefox ผ่านระบบ Internet และจัดเก็บข้อมูล ออนไลน์ ด้วยระบบ Cloud ที่มีความเสถียรและความปลอดภัยในการใช้งานสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ ง่าย สะดวก ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ครบทุกฟังก์ชั่นในการบริหารงานด้านคลังสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ การออกใบเสนอราคา การออกคำสั่งขาย รวมไปถึงการขายสินค้าผ่านเครื่อง POS อีกด้วย 

การจัดการสินค้าและสต๊อกสินค้า

การจัดการบริหารสินค้าคงคลัง (STOCK)

การนำเข้าสินค้าเพื่อการจำหน่าย

การกำหนดราคาทุน/ ราคาขาย

การพิมพ์บาร์โค้ดสินค้า

ปรับปรุงสินค้า/การโอนย้ายสินค้า

การตรวจนับสินค้า

การซื้อสินค้าและการออกใบสั่งซื้อ

การสั่งซื้อทั้งหมด

การเพิ่มรายการสั่งซื้อ

รายการค่าใช้จ่าย

การจัดทำใบเสนอราคา

การขายสินค้า

การออกใบสั่งขาย

การขายผ่านหน้าร้าน POS

การขายผ่าน Online

 

(0 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741