i-Real Estate ( ระบบบริหารการขายและจองคอนโด )


Real Estate Management System )

 

     ระบบบริหารการขายและจองคอนโด Real Estate Management System : โปรแกรมบริหารโครงการสำหรับคอนโดมิเนียม หรือ อาคารชุดสำหรับขาย รองรับการวางแผนข้อมูลโครงการ การจัดทำแผนผังห้องชุด การเก็บข้อมูลลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ การจัดทำโปรโมชั่นราคาขาย การเสนอราคา การจอง การทำสัญญา การผ่อนดาวน์ การชำระเงิน การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตลอดจนการติดตามสถานะการขายห้องชุดได้

คุณสมบัติระบบบริหารการขายและจองคอนโด (Real Estate Management System)

 1. ระบบความปลอดภัยและสิทธิการใช้งาน
 • กำหนดเงื่อนไของค์กร
 • กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน
 • กำหนดผู้ใช้งาน
 • กำหนดเมนูระบบ
 1. การกำหนดข้อมูลหลัก
 • กำหนดข้อมูลโครงการ/รายละเอียดโครงการ
 • กำหนดแผนผังอาคารและห้องชุด
 • กำหนดข้อมูลการขาย
 • กำหนดข้อมูลการเงิน
 1. ระบบงานฝ่ายขาย
 • กำหนดราคาขาย
 • กำหนดโปรโมชั่น
 • กำหนดลูกค้าคาดหวัง
 • การออกใบเสนอราคา
 • การออกใบจอง
 • การทำสัญญา
 • การผ่อนดาวน์
 • การโอนกรรมสิทธิ์
 • การออกใบเสร็จรับเงิน(ชั่วคราว)
 1. ระบบงานการเงิน
 • การออกใบเสร็จรับเงินจอง
 • การออกใบเสร็จรับเงินทำสัญญา
 • การออกใบเสร็จรับเงินผ่อนดาวน์
 • การออกใบเสร็จรับเงินโอนกรรมสิทธิ์

 

ติดต่อสอบถาม นัดสาธิตระบบงานเพิ่มเติม : ฝ่ายการตลาดและการขาย โทร. 09 6294 9236 (คุณภณิดาพร จูมมณี)

(3 Votes)

ติดต่อเรา

บริษัท ไอเจนโก้ จำกัด  (IGENCO.Co.,Ltd)

ที่อยู่ : 89/35  อาคารจูเคี่ยวเล้ง ชั้น 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงสนามบิน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร  10210

โทรศัพท์ : (662) 532-5151, (662) 532-5160-2

อีเมล : sales@igenco.co.th

เลขประตัวผู้เสียภาษี : 0115553003741